Oznam o výstupe pre Ing. absolventov

Ak ste študentom inžinierskeho stupňa, ktorý v tomto akademickom roku riadne ukončí štúdium, venujte pozornosť Oznamu o výstupe, ktorý zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Ide o nutnú podmienku, ktorú musí splniť po absolvovaní štúdia každý študent denného aj externého štúdia.