Oznam o výberovom konaní

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4 Zásad výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na Technickej univerzite v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií profesora a docentov na:

Ústav geovied

  • profesor – 1 miesto – študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum
  • docent – 1 miesto – študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Ústav zemských zdrojov

  • docent – 2 miesta – študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
  • docent – 1 miesto – študijný odbor: Baníctvo
  • docent – 1 miesto – študijný odbor : Banská geológia a geologický prieskum

Ústav logistiky

  • docent – 1 miesto – študijný odbor: Logistika

Podmienky pre obsadenie pracovných miest a všetky dôležité informácie ohľadom výberového konania sú uvedené v priloženom pdf dokumente.