Oznam o výberovom konaní

Dekan  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach   v  súlade  s § 77  zákona  č.  131/2002 Z. z.  o vysokých školách a  o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4 Zásad výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na Technickej univerzite v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií docenta a odborných asistentov na:

  • Ústav geovied
    docent – 1 miesto – študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum
  • Ústav zemských zdrojov
    odborný asistent – 2 miesta – študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
    odborný asistent – 2 miesta – študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum
    odborný asistent – 1 miesto – študijný odbor: Baníctvo

Podmienky pre obsadenie pracovných miest a všetky dôležité informácie ohľadom výberového konania sú uvedené v priloženom pdf dokumente.