Oznam o konaní štátnych skúšok v mimoriadnom termíne

Mimoriadny termín konania štátnych skúšok pre študijné programy prvého a druhého stupňa bude dňa 18.9.2018
Záverečné práce je potrebné odovzdať do 20.8.2018

Úspešní absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí si podali prihlášky na študijné programy druhého stupňa a boli podmienečne prijatí, budú mať zápis na štúdium dňa 20.9.2018