Oznam o konaní štátnych skúšok v mimoriadnom termíne

Mimoriadny termín konania štátnych skúšok pre študijné programy prvého a druhého stupňa bude dňa 18. 09. 2018
Záverečné práce je potrebné odovzdať do 20. 08. 2018

Úspešní absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí si podali prihlášky na študijné programy druhého stupňa a boli podmienečne prijatí, budú mať zápis na štúdium dňa 20. 09. 2018