Oznam: Nácvik na promócie

Nácvik na promócie na uskutoční dňa 18.06.2018 v Dome umenia

(Nácvik je povinný pre všetkých, ktorí sa zúčastnia promócií)

  o 16:00 hod.:               

 • Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
 • Dopravná logistika podniku
 • Priemyselná logistika
 • Technológie baníctva a tunelárstva
 • Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle     
 • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

  o 16:30 hod.:

 • Geologické inžinierstvo
 • Geoturizmus
 • Informatizácia  procesov ZaSS
 • Manažérstvo zemských zdrojov
 • Riadenie kvality procesov ZaSS
 • Riadenie procesov ZaSS 
 • Využívanie alternatívnych zdrojov energie                                                                                                                         

Promócie sa uskutočnia dňa 22.06.2018  v Dome umenia

o 9:00  hod.:            

 • Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
 • Dopravná logistika podniku
 • Priemyselná logistika
 • Technológie baníctva a tunelárstva
 • Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle     
 • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

  o 11:30 hod.:             

 • Geologické inžinierstvo
 • Geoturizmus
 • Informatizácia  procesov ZaSS
 • Manažérstvo zemských zdrojov
 • Riadenie kvality procesov ZaSS
 • Riadenie procesov ZaSS 
 • Využívanie alternatívnych zdrojov energie

 Žiadame neúčasť na promóciách nahlásiť na študijné oddelenie iveta.skubanova@tuke.sktatiana.makelova@tuke.sk najneskôr do 08.06.2018.