Oznam: Doktorandské skúšky z cudzieho jazyka

Doktorandské skúšky z cudzieho jazyka v letnom skúškovom období

Skúšky budú v utorok: 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6.2018 od 9.00 do 12.30.

Doktorandi sa možu na skúšku prihlasovať od 2.5.2018 do 11.5.2018 (nie skôr ani neskôr) na Katedre jazykov u pani Oľgy Spišákovej, telefonicky alebo osobne.