Otvorenie akademického roka 2017/2018

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE žiadame pedagógov o prerušenie výučby v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia dňa 25. 9. 2017 od 10.50 – 12.20h.
Spomínaní študenti aj s vyučujúcimi sa v tomto čase povinne zúčastnia slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 v Aule Maxima.

V rámci slávnostného ceremoniálu otvorenia akademického roka bude podpísané spoločné Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Technickou univerzitou v Košiciach.