Opakovaná Matematika 1 a Matematika I

Oznam pre študentov – opakovaná Matematika 1, Matematika I

Študenti prvých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí chcú využiť možnosť absolvovania opakovaného predmetu Matematika 1 a Matematika I v LS 2017/2018, nech svoje rozhodnutie nahlásia na študijnom oddelení FBERG.
Termín nahlásenia pre študentov, ktorí nemajú udelený zápočet: do 22.1.2018
Termín nahlásenia pre študentov, ktorí neúspešne absolvovali predmet: do 9.2.2018