Ománsko-Slovenské obchodné fórum v Ománskych médiách

Preklad obsahu televízneho spotu si môžete prečítať pod videom: 

Delegácia zo Slovenskej republiky mala obchodné stretnutie s Ománskou priemyselnou komorou za účelom vytvorenia spolupráce s ománskymi investormi  pre tvorbu investičných príležitostí medzi obidvomi krajinami v oblastiach ako sú turistika, obchod a investičné zámery.

Honorárny konzul Slovenskej republiky v Ománe Mohammed bin Suleiman Al Harthy sa vyjadril:

„Dúfame, že prostredníctvom Ománsko – Slovenského obchodného fóra budeme vedieť vytvárať väzby medzi slovenskými a ománskymi investormi a celkovo vytvárať priestor pre obchodné a ekonomické vzťahy medi partnerskými krajinami“.

Slovenská delegácia sa zaujímala o podmienky, ktoré poskytuje Omán pre tvorbu investičných a projektových zámerov vo svojej krajine. Počas návštevy Sultan Gaboos University bol vyjadrený záujem o spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania s univerzitami na Slovensku, čo bude v blízkej budúcnosti potvrdené podpisom zmluvy o vzájomnej spolupráci.

Pán podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Peter Pellegrini sa vyjadril:

„Univerzity na Slovensku majú záujem podpísať zmluvy o spolupráci s univerzitami v Ománe a to nie len v oblasti výmenných študijných pobytov, ale aj v oblasti spolupráce na vedeckých výskumných aktivitách.  Zároveň dúfam, že stretnutia s ománskymi investičnými firmami vyústia k podpísaniu dohôd týkajúcich sa budúceho obchodného partnerstva medzi našimi krajinami.“

Počas Ománsko – Slovenského obchodného fóra sa ešte uskutočnia stretnutia, ktoré majú nájsť možné oblasti vzájomnej spolupráce.

Ománska strana dúfa, že v závere tohto obchodného fóra dôjde k podpísaniu priateľských dohôd medzi obidvomi krajinami.