Odbory

Výbor Základnej organizácie OZ PŠaV FBERG TUKE

 
Predseda:
prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
 
Tajomník:
Kvetoslava Spanyiková
 
Hospodár:
Denisa Balintová
 
Športový referent:
Mgr. Julián Kondela, PhD.
 
Rekreačný referent:
Stanislava Vassová
 
Členovia:
Viera Králová
doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
Ing. Jana Zacharovová
Ing. Marcela Taušová, PhD.
Ing. Janka Šaderová, PhD.
Ing. Oľga Végsoová, PhD.