Ocenenie od mestskej časti Ťahanovce

Ďakujeme za ocenenie od mestskej časti Ťahanovce, celá fakulta sa podieľa na úspechoch mladých ľudí, mnohí študenti a kolegovia z fakulty sú obyvateľmi tejto krásnej mestskej časti 😉

Na fotografiách starosta mestskej časti odovzdáva verejné vyznamenania a uznania.