Ocenenia pre našu fakultu

Naša fakulta od začiatku akademického roka získala niekoľko ocenení. Začiatkom septembra (7. 9. – 9. 9. 2017) sa FBERG tak ako po iné roky zúčastnila Salamandrových dní v Banskej Štiavnici. Tu získala „Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta“. Dňa 07.11.2017 sa v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v Bratislave konalo slávnostné udeľovanie Cien Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ. Medzi ocenenými nechýbala ani FBERG, za ktorú dekan FBERG Michal Cehlár prevzal dve ceny „Cenu Dionýza Štúra v kategórii Kolektív“ a „Bronzovú medailu“ za vedeckú činnosť. O osem dní po slávnostnej ceremónii v Bratislave (15. 11. 2017) si FBERG prebrala v poradí štvrté nemenej významné ocenenie, ktoré jej bude pripomínať jej tohtoročné významné 65. výročie jej pôsobenia na TUKE.  Jedno z ocenení môžete vidieť na fotke dole. Viac sa dočítate v článku na SME.