Prémia Literárneho fondu SR 2014 pre prof. RNDr. Igora Podlubného, DrSc.