Obhajoby dizertačných prác

Podľa § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať obhajoby dizertačných prác:

 • dňa 15. júna 2017 o 8.30 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Eduarda Stoličného na tému: „Vypracovanie metodiky projektovania prieskumných vrtov a vrtov pre podzemné zásobníky plynu“,
 • dňa 15. júna 2017 o 10.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Ivany Kečkešovej na tému: „Výskum sond – Sledovanie zásobníkových sond z hľadiska zmien ovplyvňujúcich ich produkciu“,
 • Priložené oznámenie v pdf

 • dňa 16. júna 2017 o 9.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Antona Petka  na tému: „Technická analýza a posúdenie vplyvu technologických faktorov na veľkosť nadvýlomov pri cyklickom razení tunelov“,
 • dňa 16. júna 2017 o 10.30 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Kláry Harčárovej na tému: „Bezpečnostné aspekty a riziká pri razení horizontálnych banských diel“,
 • Priložené oznámenie v pdf

 • dňa 20. júna 2017 o 8.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Maroša Filla na tému: „Projektovanie systému rozhodovania DMS ako web aplikácie pre potreby priemyselnej logistiky“,
 • dňa 20. júna 2017 o 9.30 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Róberta Schrétera na tému: „Aplikácia princípov logistiky v informačnej štruktúre a správe dátového centra“,
 • Priložené oznámenie v pdf

 • dňa 22. júna 2017 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice, obhajoba dizertačnej práce Ing. Bibiany Tkáčovej na tému „Zlepšovanie výkonnosti procesov v geodetickej činnosti“ v študijnom programe banské meračstvo a geodézia, v študijnom odbore banské meračstvo a geodézia.
 • Priložené oznámenie v pdf