Obhajoby dizertačných prác

Podľa § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať:

  • dňa 13. júna 2018 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG Technickej univerzity, Letná 9, Košice, v študijnom programe ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie, v študijnom odbore baníctvo, obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Janiča  na tému „Počítačový model pre plánovanie postupu ťažby na ložisku“.  
  • Priložené oznámenie v pdf – Ing. Janič
  • dňa 15. júna 2018 o 8.00 hod. v  zasadacej miestnosti Ústavu zemských zdrojov FBERG TUKE, Oddelenie spracovania surovín, miestnosť č. 13, Park Komenského 19, Košice, obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Marcina, na tému „Využitie minerálnych odpadov na prípravu nových environmentálne vhodných produktov“.
  • Priložené oznámenie v pdf – Ing. Marcin
  • dňa 20. júna 2018 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu logistiky FBERG Technickej univerzity v Košiciach, Park Komenského 14, Košice, obhajoba dizertačnej práce Ing. Matúša Hegedüša v študijnom programe priemyselná logistika, v študijnom odbore logistika, na tému „Zvýšenie efektivity využívania programu Plant simulation pre tvorbu simulačných modelov logistických a technologických procesov“. 
  • Priložené oznámenie v pdf – Ing. Hegedüš