Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe: Ekonomika zemských zdrojov

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať dňa 11. septembra 2019 o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti Dekanátu FBERG Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice, obhajoba dizertačnej práce Ing. Vlastislava Laskovského na tému „Analýza rizík podnikania na realitnom trhu v oblasti cestovného ruchu“, v študijnom programe ekonomika zemských zdrojov, v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

Oznam na stiahnutie – Ing. V. Laskovský