Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe: Ekonomika zemských zdrojov

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať dňa 3. októbra 2019 o 8.30 hod. v zasadacej miestnosti Dekanátu FBERG TUKE, Letná 9, Košice, obhajoba dizertačnej práce Ing. Barbory Benčőovej, v študijnom programe ekonomika zemských zdrojov, v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov, na tému „Formy marketingovej propagácie firmy vstupujúcej na trh, podnikajúcej s novými technológiami“.

Oznam na stiahnutie – Ing. B. Benčőová