Obhajoba dizertačnej práce Ing. Igora Ďurišku

Oznamujeme, že dňa 15.11.2017 o 11:00 hod. sa bude konať obhajoba dizertačnej práce Ing. Igora Ďurišku v zasadacej miestnosti Ústavu geovied FBERG. Podrobnejšie informácie nájdete v  priloženom dokumente.