Obhajoba dizertačnej práce Ing. Diany Ráškayovej

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať dňa 4. decembra 2018 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Dekanátu FBERG TUKE, Letná 9, Košice,  obhajoba dizertačnej práce Ing. Diany Ráškayovej, v študijnom programe riadenie procesov získavania a spracovania surovín, v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov, na tému „Využitie optimalizačných metód pri efektívnom riadení procesov získavania a spracovania surovín“.

Priložené oznámenie v pdf – obhajoba DP Ing. D. Ráškayovej