Naša účasť na TUKE RESEARCH DAY 2017

Dňa 20.3.2017 sa naši doktorandi Ing. Barbora Benčoová a Ing. Daniel Šlosár zúčastnili TUKE RESEARCH DAY 2017, ktorý sa konal pod záštitou Univerzitnej Knižnice TUKE. Na tomto dni prezentovali projekt Chargebrella.