Naša fakulta v Ománe

Fakulta BERG spolu s jej dekanom profesorom Michalom Cehlárom je účastníkom vládnej delegácie SR do Ománu, kde v akademickej časti sú zastúpené slovenské univerzity. FBERG na vyžiadanie prezentuje technológiu bezkontaktného hĺbenia eFusion, ktorá svojimi unikátnymi parametrami je zaujímavá z hľadiska ťažby uhľovodíkov, vody  alebo vytvárania podzemných plantáží pre potravinovú sebestačnosť. Veľký záujem prejavila aj princezná Ománu Dr. Mona Fahad Mahmoud Al Said, ktorá na univerzite zodpovedá za zahraničné záležitosti.