Mobilná aplikácia MAIS

mais-screenMilí študenti,
dávame Vám do pozornosti, že TUKE dňa 21. 02. 2017 uvoľnila do používania mobilnú aplikáciu MAIS Študent určenú v tomto momente pre používateľov mobilných zariadení s operačným systémom Android.

V základnej verzii ponúka vybrané funkcionality študentského rozhrania systému MAIS ako:

  • Prehľad
  • Novinky
  • Termíny skúšok
  • Index

Aplikácia bude priebežne aktualizovaná a budú sa pridávať ďalšie funkcionality ako napr. notifikácie na udalosti, záverečné práce, rozvrh, zápis predmetov a iné.
Aplikáciu je možné stiahnuť prostredníctvom Google Play po zadaní kľúčových slov „MAIS Študent“, priamy link na stiahnutie je:
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.iternal.mais.student
Do budúcnosti sa plánuje rozšírenie podpory tejto mobilnej aplikácie aj pre používateľov mobilných zariadení s operačným systémom IOS.