Medzinárodné Raw Materials Career Days v Krakowe

EIT Raw Materials v spolupráci s AGH Univerzitou v Krakowe organizujú Medzinárodné kariérne dni nerastných surovín v Poľsku v dňoch 21-24. máj 2017.  Vstupné je bez poplatku.

Ide o jedinečnú príležitosť pre našich študentov s konkrétnym zameraním získať príležitosť nadviazať na ďalšiu kvalitnú kariérnu cestu v odbore.

Informácia v anglickom jazyku sa nachádza v pdf súbore:

Pre viac informácií kontaktujte uvedený e-mail: michal.mlynarczyk@eitrawmaterials.eu (komunikácia v angličtine).