Letná škola v Číne

Témami letnej školy 2018 sú Klimatické zmeny a ochrana životného prostredie a Práva spojené s duševným vlastníctvom a patentmi (vzťahujúcim sa nielen na najnovšie technológie), v anglickom origináli * Climate Change, Energy and Environmental Protection, and Intellectual Property Rights and China *.

 

Ide o multidisciplinárny program určený účastníkom, ktorí sa zaoberajú ako prírodnými vedami a technickými disciplínami, tak aj ekonomikou, sociálnymi a humanitnými odbormi.

 

K účasti na letnej škole sa môžu prihlásiť ako študenti, doktorandi a vyučujúci tak aj profesionáli pôsobiaci mimo akademickú sféru. Podmienkou účasti je dosiahnutá hranica 18 rokov. Viac informácii na našom webe www.summerlawinstitute.com

Tento rok sa uskutoční v termíne od 7.júla do 4.augusta 2018 *.Miesto konania: Peking, Čína.  Prihlášky prijímame do 31.marca 2018 * na emailovej adrese: info@summerlawinstitute.com

V minulých rokoch letnú školu absolvovali študenti a absolventi prírodných vied (vrátane odborov ekológia a ochrana životného prostredia, tiež chemici a biológovia), technických / inžinierskych odborov, právnických fakúlt, humanitných odborov (filozofie, sociológie, politológie, medzinárodné vzťahy, lingvistika, ekonómia atď.).

 

Prednášajúci pochádzajú ako z oblasti akademickej (jedná sa o popredných severoamerických, európských a čínskych profesorov), ako aj z praxe (Predstavitelia medzinárodných vládnych a mimovládnych organizácií, zástupcovia diplomatického zboru zahraničných ambasád v Pekingu, zástupcovia súkromných podnikov a firiem, sudcovia patentových tribunálov, vyjednávači v oblasti ekologických kvót).

 

Letná škola súčasne ponúka aj platformu, vďaka ktorej sa stretávajú účastníci z Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Afriky a Ázie, a vymieňajú si skúsenosti, nadväzujú kontakty atď. Časť frekventantov programu tvorí pravidelne tiež profesionáli, ktorí prichádzajú z praxe (VŠ učitelia, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti; odborníci z mimovládnych organizácií, z priemyselného sektora a štátnej správy; novinári zaoberajúci sa problematikou klimatických zmien & obnoviteľnej energie & duševného vlastníctvo & nových ekonomík).

 

Na Vaše prípadné otázky týkajúce sa ako logistiky tak I odbornej stránky program odpovie náš tím letnej školy na e-mailu info@summerlawinstitute.com Na rovnaký e-mail zasielajte tiež prihlášky, a to do * 31.marca 2018*.

Komunikačným jazykom je * výhradne angličtina *.

 

Webstránka Summer Institute in China: http://summerlawinstitute.com