Zásady udeľovania pamätných medailí, ocenení a vyznamenaní FBERG TUKE