Štatút FBERG Technickej Univerzity v Košiciach účinný od 15.3.2015