Štatút FBERG Technickej Univerzity v Košiciach účinný od 1.6.2018