Pokyn dekana – na realizáciu zmien v organizačnej štruktúre FBERG TU v Košiciach s účinnosťou od 15.03.2015