Organizačný poriadok FBERG TUKE – účinný od 13. 03. 2018