Príloha 4 – Zoznam technického a programového vybavenia laboratórií