Príloha 3 – Zoznam osôb, ktoré majú povolenie samostatne pracovať v laboratóriu