Kurz matematiky pre prijatých študentov

Dlhoročné skúsenosti ukazujú, že v prvom semestri štúdia patrí skúška z matematiky z pohľadu študenta medzi náročnejšie.

Katedra aplikovanej matematiky a informatiky chce uľahčiť študentom štart do štúdia, zopakovať a doplniť ich znalosti z vybraných oblastí stredoškolskej matematiky na úroveň potrebnú k zahájeniu vysokoškolského štúdia matematiky. Lektormi kurzu sú skúsení pedagógovia katedry.

Počas kurzu sa budú precvičovať úlohy z uvedených tém (v ponukovom liste) a príklady podľa želania a záujmu účastníkov.

Pre viac informácií si pozrite ponukový list kurzu matematiky v pdf súbore.