Kontrolné merania železničného tunela DIEL

Dňa 16.11.2017 Oddelenie montánnych vied v spolupráci so spoločnosťou TUBAU, a.s. Divízia podzemné stavby, realizovala kontrolné merania seizmiky, hluku a vibrácií pri výstavbe železničného tunela DIEL, konkrétne pri realizácií trhacích prác v tuneli ( prvý odstrel pri výstavbe). Merania sa vykonávali v obytnej časti v blízkosti tunela. Spoločnosť sa svojou činnosťou sústreďuje okrem razenia podzemných stavieb, ako sú tunely, podzemné objekty vodných elektrární, vodné privádzače, veľkopriestorové podzemné diela aj na špeciálne zakladanie stavieb pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot, mikropilot, budovanie podzemných tesniacich stien aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie svahov.