Kontakt

Dekanát fakulty

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, blok A, 2. posch.
042 00 Košice

telefón - ústredňa:
+421-55-602 1111
 
sekretariát dekana:
+421-55-633 0018
+421-55-602 2025
 
fax:  +421-55-633 6618
 
 
 
Dekanát fakulty sídli v hlavnej budove TU v Košiciach. GPS: 48°43'50.5"N 21°14'43.9"E
Fakultné pracoviská sa nachádzajú v areáli TU v Košiciach. GPS: 48°43'58.0"N 21°14'38.1"E
Mapa areálu TUKE (kliknite pre detail)

Mapa areálu TUKE (kliknite pre detail)

Kontakt na pracoviská fakulty

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.  +421-55-602 2786  peter.blistan@tuke.sk
Ústav geovied doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.  +421-55-602 3135  stano.jacko@tuke.sk
Ústav logistiky a dopravy prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.  +421-55-602 3125  daniela.marasova@tuke.sk
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.  +421-55-602 5194  ivo.petras@tuke.sk
Ústav zemských zdrojov doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.  +421-55-602 2993  dusan.kudelas@tuke.sk

Kontakt na študijné oddelenie

Vedúca referátu +421-55-602 2350

DENNÉ ŠTÚDIUM

Referentka pre 1. ročník denného bakalárskeho štúdia +421-55-602 2233
Referentka pre 2. ročník denného bakalárskeho štúdia +421-55-602 2208
Referentka pre 3. ročník denného bakalárskeho štúdia +421-55-602 2179
Referentka pre 1. ročník denného inžinierskeho štúdia +421-55-602 2629
Referentka pre 2. ročník denného inžinierskeho štúdia +421-55-602 2350

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Referentka pre 1. ročník externého bakalárskeho štúdia +421-55-602 2179
Referentka pre 2. ročník externého bakalárskeho štúdia +421-55-602 2208
Referentka pre 3. ročník externého bakalárskeho štúdia +421-55-602 2233
Referentka pre 1. ročník externého inžinierskeho štúdia +421-55-602 2629
Referentka pre 2. ročník externého inžinierskeho štúdia +421-55-602 2629

 

V prípade potreby kontaktujte správu web stránky FBERG e-mailom: pp.fberg@tuke.sk