Konferencia VVAPOL 2018

V predstihu si Vás dovoľujeme informovať, že v dňoch 18. – 21. septembra 2018 sa bude konať jubilejná XX. medzinárodná konferencia organizovaná Fakultou BERG, Ústavom logistiky, pod záštitou rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. a dekana Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.

Všetky dôležité informácie a termíny ohľadom podávania príspevkov nájdete na web stránke: https://lana.ul.fberg.tuke.sk/