Konferencia: Dáta v destinačnom manažmente 2016

Dňa 25.11.2016 Oddelenie geo a montánneho turizmu v rámci projektu DBIS usporiadala pilotný ročník konferencie s názvom Dáta v destinačnom manažmente 2016. S cieľom podpory silnejšieho prepojenia výskumu s praxou a kreatívnym priemyslom bola konferencia začlenená do programu prestížneho medzinárodného festivalu Art & Tech Days.

Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie o súčasných a budúcich možnostiach aplikácie princípov data miningu v rámci riadenia a plánovania aktivít v destinačnom manažmente prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Úspech pilotného ročníka potvrdil nielen vysoký záujem, ale aj prijatie pozvánky množstvom osobností z praxe. V rámci podujatia vystúpili zvučné mená  cestovného ruchu z Košického kraja, ako aj výskumníci Ing. Branislav Kršák, PhD., doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD. doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD., doc. Ing.  Peter Blišťan, PhD. a Ing. Csaba Sidor z Fakulty BERG.