IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2017

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie na Ústave zemských zdrojov Fakulty BERG, TU v Košiciach organizuje IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2017, ktorá sa bude konať 29. – 31. marca 2017 v rekreačnom zariadení ÚVZ Herľany.

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Fakulty BERG prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na diskusiu o obnoviteľných zdrojoch energie z pohľadu ich potenciálu, využiteľnosti, ekonomiky a dopadu na životné prostredie v sekciách:

  • Biomasa, solárna, veterná, vodná a geotermálna energia
  • Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  • Aktuálne trendy v podnikaní, ekonomike a manažmente energetiky

Viac informácií sa dozviete na odkaze: http://ooze.fberg.tuke.sk/?page_id=680

respect_header