ISIC karty pre študentov – predĺženie termínu preberania kariet

Vážení študenti, oznamujeme Vám, že ISIC karty študentov, budú k dispozícii od pondelka 02.09.2019 do stredy 04.09.2019 v čase od 8.30 – 11.30 na študijnom oddelení FBERG, Letná 9, Košice, 2. poschodie, č. dverí 208. 
 
Tento oznam sa týka študentov, ktorí v dňoch 24. – 25. júna 2019 absolvovali zápis na štúdium do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v ak. roku 2019/2020.