Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese

Na Fakulte BERG momentálne prebieha riešenie projektu doc. Ing. Kataríny Teplickej, PhD. – KEGA 002TUKE-4/2017 s názvom: Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov.

Nižšie sú uvedené fotografie z realizácie tohto projektu: 1. Brainstorming, 2. Icebreakers, 3. Študentská konferencia, 4. Študentská porada, 5. Študentské diskusné fórum, 6. Študentský seminár, 7. Vianočná výstava študentských firiem. Tieto metódy boli využívané v pedagogickom procese.