Inovačný workshop pre študentov

Vážení študenti,
dávame Vám do pozornosti účasť na bezplatnom inovačnom workshope, ktorý zastrešujú z národného projektu inovujme.sk, ktorý realizuje SIEA v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Workshop sa uskutoční počas konferencie SlovakiaTech v utorok 8. 10. 2019 od 13.30 – 17.30h.

Všeobecné informácie o workshope:
Inovačný workshop je zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia a podnikania u študentov vysokých a stredných škôl. Počas štyroch hodín sa účastníci zoznámia s inovačným procesom, dozvedia sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvoja si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičia si prezentačné zručnosti, naučia sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikujú na príklade z praxe.

Link na udalosť na FB, kde sa môžete prihlásiť (počet účastníkov je obmedzený):
https://www.facebook.com/events/434673490488303/