Informácie o zápise na VŠ štúdium

Zápis uchádzačov o štúdium na FBERG, ktorí si podali prihlášku v termíne od 1.6.2019 do 30.8.2019 sa uskutoční dňa 19. septembra 2019 v posluchárni P-24 (prízemie, Letná 9, B-blok):

1. ročník bakalárskeho štúdia denná a externá forma všetky študijné programy o 8,30 hod.

1. ročník inžinierskeho štúdia denná a externá forma všetky študijné programy o 13,30 hod.

Pred termínom konania zápisu sa prosím uistite, že Vaša platba za podanie e-prihlášky vo výške 20,- EUR bola zaplatená a potvrdenie o platbe nahrané do systému IS MAIS. 

Rovnako si prosím skontrolujte, že Vaše vysvedčenia, resp. diplom boli nahrané do Vašej elektronickej prihlášky do IS MAIS.

V prípade, že ste tak neurobili, urobte tak prosím do 13.09.2019.

Na  zápis  si  prineste  so  sebou  občiansky  preukaz  a  rozhodnutie  o prijatí alebo o podmienečnom prijatí na VŠ štúdium. 

Tento oznam sa týka aj uchádzačov o štúdium na FBERG, ktorí si podali prihlášku do 31. 05. 2019, boli prijatí, ale sa nezúčastnili zápisu, ktorý sa konal v dňoch 24.06. a 25.06.2019.