Informácie o e-zápise do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a do 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia pre ak. rok 2019/2020 – predĺženie termínu

Online zápis na štúdium do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a do 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia cez Informačný systém  MAIS (e-zápis) sa predlžuje do 10.09.2019.

Študent môže vykonať zápis na štúdium ak:

  • zaplatil poplatok za zápis a platba je zaevidovaná v IS MAIS.