Metodický pokyn k k zníženiu, odpusteniu, odloženiu termínu/ splatnosti/ školného rektorom