GT – rozdelenie do skupín 1. ročník Bc. denní študenti