Iné informácie

V tejto sekcii nájdete všetky ostatné informácie, prípadne dokumenty na stiahnutie, ktoré ste inde nenašli. V prípade, že ste aj tak nenašli čo hľadáte, kontaktujte študijné oddelenie.

Od 13.6.2017 do 20.8.2017 je v MAIS-e otvorené kolo zápisov predmetov pre študentov 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia a študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia.

Časový harmonogram štúdia pre rok 2016 (pdf súbor)

Aktuálne rozvrhy prednášok a cvičení (odkaz na portál MAIS)

Študijné programy (odkaz na portál MAIS)

Katalóg študijných programov F BERG 2017 (pdf súbor)

Katalóg študijných programov F BERG 2016 (pdf súbor)

Aktuálny študijný poriadok – práva a povinnosti študenta (pdf súbor)

Metodický pokyn k zníženiu/odpusteniu/odloženiu termínu/splatnosti/školného rektorom

Výška školného a poplatkov spojených so štúdium v akademickom roku 2017/2018

Letná prax v Európe – Summer of HPC

Mobility – štúdium a pobyty v zahraničí (odkaz na Erasmus+)

5-týždňové letné školy v USA pre študentov Bc. štúdia

Zoznamy študentov pre AR 2016/2017: