Inauguračná prednáška doc. Ing. Radima Rybára, PhD.

 • Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej
  univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
  Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a
  umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 21. februára 2020 o 9.00
  hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia
  a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice, inauguračná
  prednáška doc. Ing. Radima Rybára, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty
  baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom
  „Diferencované štruktúry ako základ inovačných riešení v heliotechnike“.