Imatrikulácia prvákov a lámavica baníkov

Vážení študenti, dovoľujeme si vás pozvať na slávnostnú Imatrikuláciu prvákov, teda uvedenie bakalárov do akademického života, ktorá sa uskutoční 22. októbra 2019 v Aule Maxima. Registrácia prebieha od 16:30 do 16:50 hod.

Program bude od 21:00 hod. pokračovať na Lámavici baníkov v T-klube. Všetci ste srdečne pozvaní. Informačné letáky k týmto akciám nájdete nižšie.