Predĺženie termínu na podanie prihlášok

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, že bolo vyhlásené II. kolo prijímačiek na bakalárske a inžinierske štúdium.

Všetky podrobnosti, podmienky a termíny si môžete pozrieť v sekcii Štúdium na web stránke fakulty alebo kliknutím na nasledujúci odkaz: https://fberg.tuke.sk/index.php/sk/prijimacky/