Novinka: HUB centrum Košice

Regionálne HUB centrum Košice je regionálnym pracoviskom najväčšej inovačnej komunity na svete v oblasti nerastných surovín (EIT RawMaterials). Bolo založené začiatkom roku 2018 v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Aktivity HUB centra sú riadené Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) a jeho cieľom je zmobilizovať všetky zainteresované strany tzv. knowledge trojuholníka, podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v regióne. To všetko v súlade s európskymi stratégiami.

Cieľovou skupinou nie je iba banský sektor ale celý hodnotový reťazec nerastných surovín, kde HUB centrum neustále rozvíja svoju už teraz bohatú databázu kontaktov. Slovenská republika patrí podľa členenia EIT do tzv. ESEE regiónu (East and South East Europe) a spadá pod ko-lokačné centrum Východ (CLC East).

Pri vzniku nášho centra sme pre Vás natočili aj informačné video v slovenskom jazyku, ale obsahuje aj titulky v angličtine.

MUSIC: Ukiyo – Calling
Web HUB centra: http://hub.fberg.tuke.sk
Facebook: https://www.facebook.com/hubkosice/
Email: tomas.pavlik@tuke.sk
Web Fakulty BERG: http://fberg.tuke.sk
@hubkosice